Status Svobodného Suverénního Živého Člověka

Status Svobodného Suverénního Živého ČlověkaSvobodný Suverénní Živý Člověk má Tělo z masa, kostí a v jeho žilách koluje krev, Duši, Ducha, kterou tvoří paměť, rozum a vůle, Svědomí, Vědomí, Mysl.

Mezi Svobodným Suverénním Živým Člověkem a Tvůrcem není žádná překážka, proto se v pyramidálním uspořádání světa v této realitě nachází hned pod Tvůrcem.

Svobodný Živý Člověk je SUVERÉN.

Moc, kterou mu dal Tvůrce vykonává podle svědomí, cti a spravedlnosti prostřednictvím příkazů v záležitostech ovlivňujících Rod, Národ a Rodinu. Svobodný Suverénní Živý Člověk koná v souladu se svědomím a přímým napojením na Tvůrce - Rod - Jistinu.

Svobodný Suverénní Živý Člověk soudí o všem, a sám není souzen žádným člověkem, posuzovány jsou pouze jeho činy.

Svobodný Suverénní Živý Člověk nepodléhá otrockým nelegálním zákonům, není persona a podle Vesmírných Konů jej nemohou žádné síly ani jiná zřízení napadnout, ohrozit a sahat na jeho přirozená práva, svobodu, zdraví, život a zasahovat do jeho biopole.

Podstatou bytí Svobodného Suverénního Živého Člověka je transcendence - schopnost uvolnit svou mysl tak, že dokáže vytvořit něco nové a harmonické. Něco dokonalé, co pramení přímo ze srdce.

Svobodný Suverénní Živý Člověk dokáže překračovat hranice mezi dvěma oblastmi, něco, co leží za rozumovou a smyslovou zkušeností.

Svobodný Suverénní Živý Člověk vstupuje sám do sebe, do svého vlastního nitra a zpřítomňuje svět v lidském vědomí a lidském bytí.

Svobodný Suverénní Živý Člověk dokáže sám a s plným vědomím zrušit otroctví na všech úrovních v této realitě.

Svobodný Suverénní Živý Člověk vědomě přijímá úlohu nést zodpovědnost za své myšlenky a činy.

Svobodný Suverénní Živý Člověk je bojovník a ochránce Rodu, Národa a Rodiny.Vypracovala dne 08.10.2021 slávka králiková, Svobodný Suverénní Živý Člověk

Se souhlasem autora ze slovenského jazyka přeložil dne 09.01.2022 josef polách, Svobodný Suverénní Živý Člověk

Tento Status Svobodného Živého Člověka je dílem autora: slávka králiková, Svobodný Suverénní Živý ČlověkKopírovat dílo nekomerčním způsobem v nezměněné podobě a jeho sdílení i na jiných stránkách podléhá souhlasu autora.Použito se souhlasem slávky králikové.

www.zivyclovek.com

www.zivyclovek.skhttps://youtube.com/live/ryUNdqr8hMQ?si=OjH2tPSYGexd_6IE