Klubový režim                             Partner klubu  


Sami-sebou – Vědomý klub

 

Klubový režim je svobodný společenský mechanismus, kterým Sami-sebou– Vědomý klub ve svých projektech vymezuje prostor, pravidla a řád.

Základním projektem Sami-sebou - Vědomý klub, je svobodné společenství jednotlivců, které funguje výhradně na principech sousedské výpomoci a soukromých formách spolupráce.

Řídí se vlastními klubovými pravidly, má vlastní autonomii a nepodléhá žádné nadřazené instituci ani skupině občanů.

Hájí zájmy klubových členů. Klub slouží jako hospodářsko-společenský model pro vytvoření soběstačných Obecních společenstev - komunit, Občin, Držav, coby nejmenších samosprávných jednotek s vlastní autonomií a rozhodováním.

Cíl Vědomého klubu: Sdílením a spoluprací na mezilidské úrovni a rozvíjet vzdělanost, zdraví a duchovní hodnoty člověka i vzájemnou podporu, soběstačnost a důstojné podmínky pro pokrytí životních potřeb klubových členů a jejich rodin.

Klubem se rozumí prostředí provozovaných www.stránek, a území ve správě Klubu či Partnerů klubu Sami-sebou, spolupracovníků nebo členů klubu, a dále prostory a území vymezené klubovou akcí. Spravované prostory a území jsou opatřeny vhodnými nápisy a klubovou symbolikou.

Podmínkou účasti v klubu je souhlas s hodnotami Klubu Sami-sebou, dále jen Hodnoty, které jsou shodné s hodnotami klubu Jarilo.

https://jarilo-kotva.mailerpage.com/hodnoty

Důležité informace pro návštěvníky klubu

• Vstupem do klubu vstupujete do nepodnikatelského prostoru

Účastí v klubu se nestáváte členem žádné organizace ani spolku

Pokud vstupujete do prostoru klubu nebo do prostoru vymezeného klubovou akcí nebo do klubové zóny člena klubu (dále jen klub) a nejste dosud jeho členem nebo držitelem klubové karty, je potřeba souhlasit s Hodnotami, které jsou vyobrazeny a viditelně umístěny před vstupem do klubu.

 

 

Vyjádřit svůj souhlas s Hodnotami a uznat klubový režim můžete těmito způsoby:

1) vstupem do prostor vymezených a označených jako klubová nebo komunitní zóna. V tomto případě nic nepodepisujete. Můžete však být upozorněni obsluhou (členem klubu) na to, že vstupujete do prostor s uplatněním klubového režimu, případně obdržíte písemný materiál s informacemi o klubovém režimu.

2) podáním klubové přihlášky s žádostí o vydání klubové karty

3) písemným potvrzením do podpisového archu, který je viditelně umístěn ve veřejné části klubu nebo před vstupem do klubu nebo prostoru vymezeného klubovou akcí.

4) písemným potvrzením v jiných listinách (klubové dohody aj.)

 

• Vstup do klubu je viditelně označen „klubovou symbolikou“, případně opatřen polepy nebo páskou s označením „Klubová zóna“

• Činnost klubu podléhá klubovému režimu a není tedy možné vystavit daňový ani účetní doklad podle Deklarace klubového režimu – verze30.05.2023 strana 2/4, víz níže, v závěru.

• Odebrané hodnoty v rámci klubového režimu nelze uplatnit v účetnictví subjektů podléhajících daňovým zákonům v ČR ani EU.

• Účastníci dohod uzavřených v rámci klubového režimu sestávají účastníky soukromého vztahu.

• Účastí v klubu nevzniká výhoda žádnému jednotlivci, ale všem zúčastněným.

• Klubové členství je zcela zdarma a k ničemu nezavazuje.

Jak získat členství a klubovou kartu Sami-sebou Vědomý klub, budeme řešit podle vašich žádostí a potřeb v následující době.

Přesto je už nyní možné, vyplněním přihlášky na recepci v některém Občanském klubu jejichž seznam je uveden na klubových stránkáchjarilosis.cz, nebo odesláním přihlášky, která je ke stažení na stránkáchjarilo.cz – recepce, případně odesláním přihlášky na adresu Halenkov C.A. , Halenkov[318], [756 03],

Jehož partnerem partnerem je i náš Sami-sebou –Vědomý klub

 Co členstvím získáte?

• Možnost účastnit se klubových akcí pořádaných místními Občanskými kluby a partnery klubu Jarilo, 

teda i našim Vědomým Klubem Sami-sebou a využívat všech jejich nabídek.

• Zasílání informací na email

• Možnost nabídnout ostatním členům své schopnosti a um a výtvory

• Možnost využívat sdílené informační středisko (SIS) na webu jarilosis.cz, a na stránkách www.sami-sebou.com v sekci pomáháme si kde můžete zadat svou nabídku výrobků a služeb, inzerci a také se dozvědět o existujících komunitách a jejich činnosti a zahájit tak spolupráci v rámci klubového režimu v místě, kde žijete.

• Možnost využívat služeb nabízených klubovými členy

• Možnost spolupracovat s jinými klubovými členy v rámci klubového režimu.

Partner klubu Jarilo, je členem některého Místního soukromého klubu. Na svém území a ve svých prostorech na vlastní zodpovědnost vyvíjí hospodářskou činnost v „klubovém režimu“, která jej vede k soběstačnosti. Platby a úhrady v rámci vyváženého hospodaření klubu a v projektech Hnutí Jarilo mohou být využívány mezi klubovými členy a návštěvníky klubu nebo na klubových akcích klubové směnné poukazy.

 Úhrady za odběr výrobků nebo služeb v rámci projektů Hnutí Jarilo tedy i v rámci Sami-sebou- Vědomý klub, jsou považovány za klubový příspěvek.

Zodpovědnost: Každý klubový člen je zodpovědný za svou vlastní činnost ve vztahu k jiným klubovým členům.

V rámci svobodné činnosti klubového společenstva nebo komunity nejsou přípustné žádné soudní spory podléhající zákonným úpravám národních států nebo nadnárodních korporací.

Případné spory si řeší klubové společenstvo samo prostřednictvím svých vlastních mechanismů s nejvyššími morálními principy, které respektují svobodu, práva a povinnosti jednotlivce.

 

 

Deklarace klubového režimu –verze 30.05.2023 strana 3/4 Mezinárodní úroveň Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy, ev.č. 999000, konkludentním právním úkonem získalo dne 22.9.2022 mezinárodní statut Sui Generis Suverén.

Na základě podaného návrhu, toto společenství dne24.6.2022, pod evidenčním číslem PNUS 2022/01, uznalo „Občanský klub“, jako hospodářsko-společenskou formu pro vytváření soběstačných Obecních společenstev v rámci svého mezinárodního působení včetně uznání pojmu „klubový režim“, který je uplatňován v projektech Hnutí Jarilo.

Více na: zivyclovek.com Více informací o aktuálních projektech Hnutí Jarilo a činnosti Občanského klubu, pořádaných akcích či možnostech spolupráce, naleznete na jarilo.cz, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek emailem, požádat o členství a klubovou kartu.